понеделник, 23 юли 2012 г.

Понятието Фитнес


Под Фитнес трябва да се разбира психическата и физическа способност и годност на човек, даващи му възможност да преодолява разнообразните душевно-интелектуални и физически натоварвания в ежедневието, професията и свободното време,по начин, който не довежда до ментална или физическа умора, или дори изтощение и възпрепятстване на едно нормално креативно водене на живот.
Понятието Фитнес обхваща следователно един широк спектър от човешки възможности в различни ситуации, а под практикуване на Фитнес трябва да се разбира съзнателния стремеж за тяхното развитие. Физическите способности стоят в тази взаимозависимост на открояващо се място и са определяща и незаменима предпоставка за всичко друго в този процес. Тяхното развитие е възможно единствено чрез оптимална спортна тренировка, отговаряща на моментното физическо, психическо и здравословно състояние на трениращия, целесъобразно и балансирано хранене, и здравословен начин на живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар